PRISER


Prislista för medlemsavgifter samt hyrning av bystuganPriser för medlemmar i

Österå byalag


Priser from 2019-01-01


Helg: fre 16.00 - sö 16.00................ 2000 kr

Helg: fre fm - sö 16.00..................... 2450 kr

Del av helg (lördag eller söndag).... 1650 kr

Vardagar

Dygn ................................................ 1650 kr

Vardag: heldag (8:00-21:00)............ 1400 kr

Vardagar:Del av dag (max. 5 tim) ....   950 kr

Kväll (17:00-21:00)............................ 750 kr


(Avser medlemmar från föregående

år och framåt)

 

 

Priser för

icke-medlemmar

 

Priser from 2019-01-01


Helg: fre 16.00 - sö 16.00................ 2600 kr

Helg: fre fm - sö 16.00..................... 3200 kr

Del av helg (lördag eller söndag)..... 2250 kr

Vardagar

Dygn ................................................ 2250 kr

Vardag: heldag (8:00-21:00)............ 1850 kr

Vardagar:Del av dag (max. 5 tim) .... 1250 kr

Kväll (17:00-21:00)............................ 950 kr


(minsta åldersgräns för hyra 21 år)


    Copyright © All Rights Reserved


Gå med i vår grupp!

HTML tutorial