PRISER


Prislista för medlemsavgifter samt hyrning av bystuganPriser för medlemmar i

Österå byalag


Priser from 2019-01-01


Helg: fre 16.00 - sö 16.00................ 2000 kr

Vardagar

Dygn ................................................ 1650 kr

Vardag: per timme............................. 100 kr


Priser from 2019-12-01


Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Oktober-april................................... 1700 kr

Vardagar

Dygn ...................................................650 kr

Vardag: per timme..............................100 kr

Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Maj och september........................... 2100 kr

Vardagar

Dygn ...................................................700 kr

Vardag: per timme..............................100 kr

Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Juni-augusti...................................... 2450 kr

Vardagar

Dygn ...................................................850 kr

Vardag: per timme..............................100 kr


(Avser dig som varit medlem minst i 2 år)

 

 

Priser för

icke-medlemmar

 

Priser from 2019-01-01


Helg: fre 16.00 - sö 16.00................ 2600 kr

Vardagar

Dygn ................................................ 2250 kr

Vardag: per timme............................. 100 kr


Priser from 2019-12-01


Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Oktober-april................................... 2400 kr

Vardagar

Dygn ...................................................900 kr

Vardag: per timme..............................100 kr


Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Maj och september........................... 3000 kr

Vardagar

Dygn .................................................1000 kr

Vardag: per timme..............................100 kr


Helg: fre 08.00 - sö 18.00
Juni-augusti......................................3500 kr

Vardagar

Dygn .................................................1200 kr

Vardag: per timme..............................100 kr


(minsta åldersgräns för hyra 25 år)


    Copyright © All Rights Reserved


Gå med i vår grupp!

HTML tutorial